Kredyt Odwrócony 2020

Co to jest scoring?

Początki scoringu sięgają pierwszej połowy XX wieku. Wyliczenia oparte na punktacji stosowane są nie tylko w bankowości, ale i firmach ubezpieczeniowych, w marketingu czy diagnostyce medycznej. Scoring we współczesnej bankowości, który – z racji mechanizmów i skomplikowanych wyliczeń – często przeraża kredytobiorców, w rzeczywistości zdecydowanie ułatwia pracę banków czy instytucji finansowych i zapewnia nam, klientom bezpieczeństwo. Na uwagę zasługuje zarówno metoda wyliczeń stosowana przez Biuro Informacji Kredytowej, ale i przez banki.

Scoring BIK to punktowa ocena wiarygodności klienta. Zgodnie z definicją przedstawioną na stronie BIK „Scoring jest metodą punktowej oceny ryzyka kredytowego. Polega ona na określeniu wiarygodności kredytowej Klienta na podstawie porównania jego profilu z profilem Klientów, którzy już otrzymali kredyty. Im bardziej profil danego Klienta jest podobny do profilu Klientów terminowo spłacających swoje kredyty w przeszłości, tym lepszą ocenę punktową otrzyma ten Klient”.

Na podstawie przekazywanych przez bank i instytucje finansowe informacji gromadzone są w BIK dane, zarówno pozytywne, jak i negatywne, dotyczące nas – klientów banków, kredytobiorców. Na tej podstawie, w oparciu o przyznane punkty (od 192 do 631), wymienne na gwiazdki (od 1 do 5), banki otrzymują wyliczenia, na podstawie których, ale także w oparciu o inne dane, podejmują decyzje kredytowe.

Dzięki scoringowi BIK skraca się czas oczekiwania na decyzję w sprawie kredytu. Na innych klientów znajdujących się w naszej kategorii, grupie w BIK, branych pod uwagę w wyliczeniach nie mamy wpływu, jednak na pozostałe – mamy. Do oceny końcowej bowiem prześwietlane są nasze skłonności do przekroczeń przyznanych limitów, do zadłużania się, czy terminowości spłaty zobowiązań. Nawet jeżeli mieliśmy problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań, możliwa jest poprawa historii kredytowej w BIK.

Planując zaciągnięcie kredytu warto więc zadbać o jak najwyższą punktację w BIK. Częstotliwość zmian w ocenie może być różna, bowiem scoring jest wartością dynamiczną, jest liczony zawsze wtedy, gdy bank wyśle do BIK zapytanie o status klienta.

kredyt-mieszkaniowy

Scoring bankowy wykorzystuje najczęściej dane uzyskane z BIK. Banki opracowały także własne, dodatkowe metody wyliczeń, bazując na danych ilościowych(m. in. dotyczą one wysokości dochodów, zobowiązań odnotowanych w BIK) i jakościowych (przede wszystkim są to dane uzyskane z wniosków, które składamy w banku: wiek, typ i rodzaj zatrudnienia, stan cywilny, zawód, wykształcenie itp.). Dzięki informacjom zgromadzonym w systemach informatycznych banków, prawdopodobieństwo pomyłki w wyliczeniach jest znikome. Nie ma znaczenia, kto dokonuje wyliczeń – wprowadzając wymagane parametry do systemu wynik będzie taki sam. Starannie opracowane formuły matematyczne wykorzystują założone warunki ( nie znane na dobrą sprawę nikomu z zewnątrz) i analizują zgromadzone informacje przedstawiając obraz klienta, jego wiarygodność.

Ocena punktowa ma na celu zminimalizowanie ryzyka banków a co za tym idzie – zwiększyć także bezpieczeństwo klientów. Im wyższy wynik, tym bardziej wiarygodny klient.
Ocena punktowa, jeśli nie wystąpimy do BIK o wydanie specjalnie przygotowanego raportu, może być tajemnicą. Banki, nawet jeśli pozytywnie rozpatrzą wniosek kredytowy, opierając się przecież na scoringu, zazwyczaj nie informują o naszej pozycji w BIK.

Przygotowując się do ważnego kredytu poznanie podstawowego raportu to konieczność.

O Autorze Zobacz wszystkie wpisy Strona autora

Agnieszka Morawiec

Agnieszka Morawiec - specjalista i analityk kredytów hipotecznych. Posiadam wieloletnie doświadczenie nabyte w renomowanych instytucjach finansowych 2009-2011 Krediteo.pl, 2012-2014 Finansierro. Od maja 2014 doradca, redaktor i administrator w Grupie Altberger.