Kredyt Odwrócony 2024

10 najważniejszych czynników wpływających na zdolność kredytową przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny

Decyzja o zaciągnięciu kredytu hipotecznego, czy to na zakup, budowę lub remont nieruchomości, to jedno z najważniejszych zobowiązań finansowych, które podejmujemy w życiu. Wysokość przyznanej nam kwoty oraz warunki jej spłaty są bezpośrednio zależne od naszej zdolności kredytowej. Czym jednak jest zdolność kredytowa? Jak jest obliczana i jakie czynniki mają na nią największy wpływ?

Zdolność kredytowa, jak definiuje to Wikipedia, to możliwość kredytobiorcy do spłaty pożyczonej kwoty (kapitału wraz z odsetkami) zgodnie z ustalonymi terminami płatności. To kluczowy czynnik wpływający na pozytywną lub negatywną decyzję o przyznaniu kredytu.

Ocenę zdolności kredytowej przeprowadza instytucja finansowa, tak jak bank, podczas procesu wnioskowania o kredyt. Wpływ na nią mają różne czynniki, takie jak wysokość dochodów, sytuacja rodzinna, historia kredytowa, a nawet posiadanie nieużywanej karty kredytowej. W tym artykule skupimy się na dziesięciu najważniejszych czynnikach wpływających na zdolność kredytową podczas wnioskowania o kredyt hipoteczny.

1. Dochód

Dochód jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na zdolność kredytową. Banki biorą pod uwagę zarówno wysokość jak i źródło dochodów. Z reguły, im wyższy jest dochód, tym większa jest zdolność kredytowa, jednak niezależnie od wysokości dochodu, instytucje finansowe biorą pod uwagę też jego stabilność.

2. Wydatki

Równie ważne jak dochód są regularne wydatki. Chociaż mogą one być mniej oczywiste, mają one duży wpływ na zdolność kredytową. Banki analizują nasze regularne zobowiązania, takie jak czynsz, opłaty za media, alimenty, rachunki za telefon, abonamenty itp. Wysokość tych wydatków może istotnie zmniejszyć dostępną kwotę, którą możemy przeznaczyć na spłatę kredytu.

3. Stan cywilny i sytuacja rodzicielska

Stan cywilny i sytuacja rodzicielska są kolejnymi czynnikami wpływającymi na zdolność kredytową. Banki biorą pod uwagę, czy jesteśmy samotnymi rodzicami, czy mamy współmałżonka i jak wiele osób jest zależnych od naszego dochodu. Dodatkowo, banki mogą ocenić naszą zdolność do spłaty kredytu inaczej, jeżeli nasz małżonek również ma dochód.

4. Wiek

Wiek kredytobiorcy to kolejny czynnik brany pod uwagę przez banki. Zazwyczaj osoby młodsze mają wyższą zdolność kredytową, ponieważ mają więcej czasu na spłatę zobowiązania. Z drugiej strony, osoby starsze mogą mieć niższą zdolność kredytową, ze względu na zbliżającą się emeryturę i potencjalny spadek dochodów.

5. Historia kredytowa

Historia kredytowa to zapis wszystkich naszych dotychczasowych zobowiązań finansowych. Terminowe spłacanie zobowiązań ma pozytywny wpływ na naszą zdolność kredytową. Natomiast niespłacane na czas zobowiązania mogą wpływać na nią negatywnie.

6. Zatrudnienie

Rodzaj zatrudnienia, stabilność zatrudnienia, a także długość stażu w obecnej firmie mają wpływ na zdolność kredytową. Z reguły, osoby zatrudnione na umowę o pracę na czas nieokreślony mają wyższą zdolność kredytową niż osoby zatrudnione na czas określony czy pracujące na umowę-zlecenie czy umowę o dzieło.

7. Wysokość wcześniejszych kredytów

Wysokość wcześniej zaciągniętych kredytów, a szczególnie wysokość ich rat, wpływa na zdolność kredytową. Jeżeli zaciągaliśmy już wcześniej kredyty, bank będzie chciał wiedzieć, jak duża była ich suma i jak wysokie były raty.

8. Poziom zadłużenia

Poziom zadłużenia to suma wszystkich naszych zobowiązań, zarówno tych z tytułu kredytów, jak i innych, na przykład kart kredytowych. Wysoki poziom zadłużenia może znacznie obniżyć naszą zdolność kredytową.

9. Posiadanie karty kredytowej

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że posiadanie nieużywanej karty kredytowej może obniżać zdolność kredytową. Dzieje się tak, ponieważ limit kredytowy na karcie jest traktowany jako potencjalne zobowiązanie, które w przyszłości może obciążyć nasz budżet.

10. Gwarancje i zabezpieczenia

Banki uwzględniają również wszelkiego rodzaju gwarancje i zabezpieczenia przy ocenie zdolności kredytowej. Posiadanie zabezpieczenia, takiego jak nieruchomość lub samochód, może zwiększyć zdolność kredytową. Podobnie, posiadanie gwaranta – osoby, która zobowiązuje się do spłaty kredytu, jeżeli my sami nie będziemy w stanie tego zrobić – może również poprawić naszą zdolność kredytową.

Podsumowanie

Zdolność kredytowa to kompleksowe zagadnienie, które jest brane pod uwagę przez banki podczas decyzji o przyznaniu kredytu. Wpływ na nią mają zarówno nasze dochody, jak i wydatki, historia kredytowa, sytuacja rodzinna, wiek, rodzaj zatrudnienia, poziom zadłużenia i wiele innych czynników. Przed złożeniem wniosku o kredyt warto dobrze zrozumieć, jakie czynniki wpływają na naszą zdolność kredytową, aby zwiększyć szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji.

O Autorze Zobacz wszystkie wpisy Strona autora

Agnieszka Morawiec

Agnieszka Morawiec - specjalista i analityk kredytów hipotecznych. Posiadam wieloletnie doświadczenie nabyte w renomowanych instytucjach finansowych 2009-2011 Krediteo.pl, 2012-2014 Finansierro. Od maja 2014 doradca, redaktor i administrator w Grupie Altberger.