Kredyt Odwrócony 2020

Kredyt odwrócony w USA i w Polsce

Stany Zjednoczone jako pierwsze wprowadziły produkt zwany kredytem odwróconym. Od kilkudziesięciu lat występuje stały wzrost tego typu kredytów. Wiąże się to niewątpliwie z poprawnie skonstruowanymi regulacjami prawnymi i sporym zainteresowaniem tą usługą. Dlatego często to USA stawiane jest jako wzorzec dla innych krajów, w których ten produkt został wprowadzony, m. in Europy zachodniej. Na rynku amerykańskim można wyodrębnić co najmniej kilka rodzajów hipoteki odwróconej (Single Purpose Reverse Mortgages, Home Equity Conversion Mortgages czy Propietary Reverse Mortgages), jednak najbardziej popularną, bezpieczną jest HECMs, wymieniona jako druga (stanowi ok. 90 % wszystkich zawieranych tam umów hipoteki odwróconej). Kongres Stanów Zjednoczonych wprowadził ten rodzaj instrumentu finansowego (HECMs) w 1989 roku, by poprawić sytuację i bezpieczeństwo klientów, korzystających z tegoż produktu. Ten produkt został objęty gwarancjami rządowymi (poprzez ubezpieczenie tzw. FHA).

Kto może skorzystać z kredytu?

Przede wszystkim osoby, które ukończyły 62 lata, posiadają prawo własności do nieruchomości, które spełnia wymagania budowlane, osoby, które skorzystały ze specjalnego doradztwa w tym zakresie (ekspert , zatwierdzony przez władze stanowe, do każdego przypadku podchodzi indywidualnie, przedstawia wady i zalety takiego rozwiązania). Kredyty mogą udzielać jedynie instytucje, które posiadają licencje, z pokaźnym kapitałem własnym, w dobrej sytuacji finansowej.

kredyt-mieszkaniowy

Jak oblicza się kwotę kredytu?

Do obliczenia wartości stosowane są formuły, które uwzględniają nie tylko wiek kredytobiorcy i wartość nieruchomości, ale i oczekiwaną stopę zwrotu czy limit kredytowy ustalany przez FHA dla poszczególnych stanów. Warty podkreślenia jest fakt, że wszelkie opłaty i koszty mogą zostać w całości pokryte z kredytu.

Momentem spłaty zobowiązania z tytułu kredytu odwróconego jest chwila, w której ostatni kredytobiorca nie zajmuje nieruchomości jako główne miejsce zamieszkania (zarówno w przypadku przeprowadzki, sprzedaży czy śmierci). Należność to kwota wypłacona kredytobiorcy wraz z odsetkami. Przewidziana jest też ewentualna spłata zobowiązania przez spadkobierców.

A w Polsce?

W Polsce prawdopodobnie jeszcze w tym roku wejdą w życie przepisy ustanawiające odwrócony kredyt hipoteczny. Po wielu dyskusjach na ten temat jedno jest pewne – rząd opracował akt prawny, który zapewniać ma bezpieczeństwo dla osób, które zdecydują się na zawarcie umowy, jednak, w porównaniu z regulacjami w Stanach Zjednoczonych opisanymi powyżej, można zauważyć kilka różnic, wynikających prawdopodobnie z dostosowania zapisów do sytuacji krajowej. W Polsce liczba emerytów, do których w szczególności adresowany jest ten kredyt, wynosi ponad 5 milionów i stale rośnie. Często jedynym majątkiem, jaki posiadają są mieszkania, domy i kapitał w nich zamrożony. Dzięki odwróconej hipotece będą mogli żyć na lepszym poziomie, spełnić marzenia w dużo bezpieczniejszym wariancie, niż przy funkcjonującej dotychczas tzw. rencie dożywotniej.

Ustawa podkreśla bezpieczeństwo transakcji, rzetelne informowanie klientów i wskazuje instytucje, które będą mogły udzielać tego typu kredytów (wszystkie podlagające Komisji Nadzoru Finansowego). Ustawa nie wskazuje wieku (tak jak w USA) kredytobiorcy, więc na dobrą sprawę będzie mógł z takiego kredytu skorzystać każdy, kto posiada prawo własności do nieruchomości, także osoby młode czy małżeństwa. Zabezpieczeniem kredytu będzie nieruchomość, której dotyczy umowa. Ważne jest to, że do końca życia będzie ona własnością kredytobiorcy, a później będą mogli spłacić zobowiązanie i zachować do niej prawo również spadkobiercy.

Na chwilę obecną banki nie są zbyt pozytywnie nastawione na wprowadzenie takiego produktu. Zdawać by się mogło, że klientów będzie sporo – świadczenia często nie wystarczają seniorom na podstawowe potrzeby, a będą coraz niższe. Jak będzie, czas pokaże.

O Autorze Zobacz wszystkie wpisy Strona autora

Agnieszka Morawiec

Agnieszka Morawiec - specjalista i analityk kredytów hipotecznych. Posiadam wieloletnie doświadczenie nabyte w renomowanych instytucjach finansowych 2009-2011 Krediteo.pl, 2012-2014 Finansierro. Od maja 2014 doradca, redaktor i administrator w Grupie Altberger.