Kredyt Odwrócony 2023

Dla kogo kredyt odwrócony?

Odwrócony kredyt hipoteczny zakłada, przede wszystkim, podwyższenie standardu życia przeciętnego polskiego seniora, dzięki uwolnieniu środków zgromadzonych, w często jedynym, majątku w postaci nieruchomości. Przepisy ustawy, nad którą od dłuższego czasu, trwają prace (obecnie czeka już w gotowej formie na podpis prezydenta RP) dokładnie wskazują zasady przyznawania kredytu, wyliczania wartości nieruchomości, kwestie rzetelnego informowania zainteresowanych przez banki i instytucje, które zdecydują się na oferowanie tego produktu klientom a także zasady spłaty, czy przejęcia nieruchomości przez banki. Porusza również kwestie spadkobierców, którzy będą mogli wykupić nieruchomość, jeśli będę mieli ochotę ją przejąć na własność. Ważne, że w odróżnieniu od funkcjonującej od kilku lat tzw. renty dożywotniej prawo własności nieruchomości jej właściciel posiada do chwili śmierci. Obecnie nie było to gwarantowane jakimkolwiek aktem prawnym. W związku z tym, że jedynie zabezpieczeniem kredytu jest wpis hipoteki, właściciel ma dbać o jej stan, regulować opłaty, podatki, ubezpieczenie na zasadach jak do chwili podpisania umowy.

Dla kogo przeznaczony jest kredyt odwrócony?

Docelowo ustawodawca nie wprowadził ograniczeń w kwestii potencjalnych kredytobiorców. Nie oznaczył wieku, stanu majątkowego itd. beneficjentów. Tak więc może z nie4j skorzystać każdy, kto posiada prawo własności, lub współwłasności do nieruchomości, w tym spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, czy użytkowania wieczystego (także gruntu). Na podstawie danych z innych państw jednak można stwierdzić, że umowy hipoteki odwróconej zawierają w większości przypadków seniorzy między 60-75 rokiem życia, którym ciężko zgromadzić środki na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych (opłat, wyżywienia, lekarstw czy kosztów związanych z leczeniem). Prawdopodobnie, biorąc pod uwagę prognozy na nadchodzące lata – wzrost liczby osób starszych, niższe świadczenia – podobnie będzie w Polsce. Niemniej jednak odwrócony kredyt hipoteczny może stanowić „lekarstwo” dla osób mających problemy finansowe przejściowe (np. licytacje komornicze itp.) – zawarcie takiej umowy pozwoli na ewentualne wykupienie w późniejszym czasie nieruchomości, a na teraz – uratuje sytuacje przy jednorazowym transferze środków.

kredyt-mieszkaniowy

Warto podkreślić, że dzięki wskazaniu instytucji, które będą mogły udzielać takich kredytów (banki krajowe, Skoki i inne, podlegające nadzorowi KNF) odwrócona hipoteka jest produktem niemal w 100% bezpiecznym i dla banku, i dla klienta. Doprecyzowano zasady udzielania kredytów, wyliczania wartości i wysokości należności do przekazania, formy i zasady wypłaty środków, warunki wcześniejszej spłaty zobowiązania, naliczanie odsetek, prowizji itp. Wszystkie dane klient będzie mógł dokładnie przeanalizować, dzięki formularzowi, który dostanie najpóźniej na 7 dni przed podpisaniem umowy. W odróżnieniu od renty dożywotniej, która często zamiennie nazywana jest kredytem odwróconym (niesłusznie) właściciel nieruchomości pozostaje nim do śmierci. Później, jeśli spadkobiercy nie wyrażą chęci spłaty zobowiązania, po 12 miesiącach przejmie ją bank.

Kredyt odwrócony to rozwiązanie dla tych, którym brakuje środków na utrzymanie, dla tych, którzy chcą spełnić marzenia lub po prostu podnieść komfort dotychczasowego życia. Osoby starsze dzięki niej mogą stać się niezależne.

O Autorze Zobacz wszystkie wpisy Strona autora

Agnieszka Morawiec

Agnieszka Morawiec - specjalista i analityk kredytów hipotecznych. Posiadam wieloletnie doświadczenie nabyte w renomowanych instytucjach finansowych 2009-2011 Krediteo.pl, 2012-2014 Finansierro. Od maja 2014 doradca, redaktor i administrator w Grupie Altberger.