Kredyt Odwrócony 2020

Projekt ustawy o kredycie odwróconym w pigułce

Po latach oczekiwań 12. września 2014 roku Sejm przyjął ustawę o kredycie odwróconym, a 9 października przegłosowana została również przez Senat. Kolejnym etapem będzie podpis prezydenta. Ustawa jest o tyle potrzebna, że od 2008 r., czyli od narodzin renty hipotecznej, istnieje wiele wątpliwości w temacie tego rodzaju produktu oferowanego przez fundusze hipoteczne. Jednak projekt tzw. renty dożywotniej w dalszym ciągu jest analizowany i opracowywany przez Ministerstwo Gospodarki

Kredyt odwrócony to nowość na rynku polskim, ma umożliwić uwolnienie kapitału zamrożonego w mieszkaniu osobom, które posiadają do niego prawo (w tym spółdzielcze własnościowe, lub użytkowanie wieczyste) – otrzyma pieniądze (w złotówkach lub walucie obcej), w zamian za jego przejęcie po śmierci, chyba że spadkobiercy takie prawo od banku wykupią.

Główne założenia ustawy

Po kilku modyfikacjach i zmianach w projekcie ustawy ostatecznie przyjęto, że wypłata środków może nastąpić jednorazowo, bądź w ustalonych ratach ustalonych w umowie. Ustawa przewiduje możliwość zawarcia umowy przez osoby samotne, małżeństwa bez ograniczeń wiekowych. Tak więc na takie posunięcie mogą zdecydować się też osoby młode, choć z założenia kredyt odwrócony miał służyć poprawie bytu seniorów, którzy, z uwagi na brak zdolności kredytowej, miewają problemy z uzyskaniem większych kredytów.

W przypadku małżeństw decydujących się na odwrócony kredyt hipoteczny ustawa przewiduje, że po śmierci jednego z małżonków w dalszym ciągu, na rzecz drugiego, będą wypłacane pieniądze. Warunkiem ustawowym kredytobiorcy jest dbanie o przedmiot hipoteki – mieszkanie, regularnie opłacać należności podatkowe, najpewniej także obowiązkowe będzie jego ubezpieczenie.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa kredytobiorców produkt ten będzie oferowany jedynie przez:
– banki krajowe,
– oddziały banków zagranicznych,
– instytucje kredytowe podlegające nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Wszystkie będą miały wprowadzony obowiązek informacyjny – formularz z wymienionym katalogiem informacji, które musi zawierać (m. in. kwotę kredytu oraz metodę jej ustalenia, informację na temat oprocentowania, także jego zmiany, wysokość prowizji i sposób płatności). Co ważne wszelkie te informację muszą być dostarczone do kredytobiorcy na minimum 7 dni przed podpisaniem umowy, by mógł on skorzystać z dodatkowych porad i analizy warunków umowy. Ustawodawca przewidział również możliwość odstąpienia, bez podania przyczyny, od umowy w terminie 30 dni od daty jej podpisania.

kredyt-mieszkaniowy

Przyjęta ustawa zabezpiecza spadkobierców kredytobiorcy. Przewiduje możliwość wykupienia nieruchomości w terminie 12 miesięcy. Jeśli nie wykupią – bank przejmie nieruchomość na własność, a ewentualna kwota nadwyżki wypłacona będzie spadkobiercom. Jeśli na dzień śmierci kredytobiorcy należność bankowi nie zostanie spłacona, nie będzie mógł dochodzić od nich jednak różnicy (bank ma zarabiać na ewentualnych odsetkach, a nie sprzedaży nieruchomości za bezcen. Jednak jeśli, w wyniku rażących zaniedbań przez kredytobiorcę lub jego spadkobiercę, wartość nieruchomości zmaleje, bank będzie mógł zaspokajać roszczenia z tego wynikające również z innych składników ich majątku.
Ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

O Autorze Zobacz wszystkie wpisy Strona autora

Agnieszka Morawiec

Agnieszka Morawiec - specjalista i analityk kredytów hipotecznych. Posiadam wieloletnie doświadczenie nabyte w renomowanych instytucjach finansowych 2009-2011 Krediteo.pl, 2012-2014 Finansierro. Od maja 2014 doradca, redaktor i administrator w Grupie Altberger.